Marienlystparken

Booking af parker flyttes til ny portal pr. 1. jan 2016


Pr. 1. december 2015 er det ikke længere muligt at booke skove og strande gennem Frilftslivaarhus.dk. Vi har lavet en ny ansøgningsplatform: www.brugaarhus.dk  
Ansøgningsplatformen skal anvendes, når du skal ansøge om at bruge parker, skove og naturarealer i Aarhus Kommune. Den nye ansøgningsplatform kan anvendes pr. 1. januar 2016.
  

Hvis du skal afholde et arrangement i starten af det nye år bedes du sende en mail til byensanvendelse@aarhus.dk. Hvis dit arrangement skal afholdes efter d. 11. januar skal du bruge den nye ansøgningsplatform: www.brugaarhus.dk

Marienlystparken er, med sine store græsarealer og sine mange muligheder for aktiviteter, et besøg værd.

Marienlystparken rummer både store græsarealer og områder med høj bevoksning der giver mulighed for mange forskellige typer aktiviteter. I den sydlige ende af parken er en amfiscene samt et åbent græsareal med grillplads. Ved parkens naturlegeplads er også opstillet grillpladser til fri afbenyttelse. Der er endvidere en boldbane i parken. I en del af parken er anlagt en golfbane. For mere information se: http://www.marienlyst-golfklub.dk/

Praktiske informationer:
Parkering er mulig for enden af Kornmodsbakken - evt. inde på p-pladsen på sidevænget.
En anden P-mulighed kan også være den sidste parkeringsplads helt nede for enden af Rydevænget.
Parken grænser op til Brendstrup Skov.
 

 Marienlystparken kan ikke bookes.