Langenæsparken

Booking af parker flyttes til ny portal pr. 1. jan 2016


Pr. 1. december 2015 er det ikke længere muligt at booke skove og strande gennem Frilftslivaarhus.dk. Vi har lavet en ny ansøgningsplatform: www.brugaarhus.dk  
Ansøgningsplatformen skal anvendes, når du skal ansøge om at bruge parker, skove og naturarealer i Aarhus Kommune. Den nye ansøgningsplatform kan anvendes pr. 1. januar 2016.
  

Hvis du skal afholde et arrangement i starten af det nye år bedes du sende en mail til byensanvendelse@aarhus.dk. Hvis dit arrangement skal afholdes efter d. 11. januar skal du bruge den nye ansøgningsplatform: www.brugaarhus.dk

Langenæsparken byder både på hygge og eller mulighed for fysisk aktivitet på disc golf banen.

Langenæsparken har et stort græsareal med spredte busk- og trægrupper. Der findes fine picnicområder med borde og bænke, hvor de tilhørende grills gives mulighed for at lave mad. Der er en asfalteret sti i den sydlige del af parken. Der findes også en Disc Golf bane med fire permanente kurve, som er åben hele året.  For mere information se: http://www.aarhusdiscgolf.dk/

Praktisk information:
Der findes skraldespande i parken.

Nærmeste adresse:
Langenæs Allé 62, 8000 Aarhus C
 

 


Langenæsparken kan ikke bookes.